Stichting Maniel

 Verslag van activiteiten over het jaar 2016

          

Bestuur                                              

Het bestuur wordt in haar uitvoerend werk gesteund door actieve sympathisanten. Met hen is een creatieve vertrouwensband. Koos Consten mochten we als statutair bestuurslid begroeten.


Doelstellingen van 2016 

Evenals in de voorgaande jaren is er aan de ‘Math Niël memorie‘ verder gewerkt.


Marsen                                             

Contacten tussen Maniel en het bestuur van de Harmonie St. Michael, mondden uit in een projectsamenwerking om een cd op te nemen en uit te geven. In een aantrekkelijke uitgave liggen nu vijf marsen van Math vast. Maniel zocht Manuel Speth aan voor de arrangementen. De Harmonie had helaas pech dat haar presentatie letterlijk in het (regen)water viel. Jean Mommers filmde op verzoek van Maniel de ‘making of’ en maakte hiervan een mooie dvd. Arrangementen, cd en dvd zijn verkrijgbaar via de webwinkel (www.mathieu-niel.nl). 


Jean Lambrechts

Naar een idee van Egid Niël werden journalistieke uitgaven van Jean Lambrechts door Frans Stoks bewerkt en uitgegeven door Maniel in het boek ‘A la manière de… Jean Lambrechts’. Tijdens de feestelijkheden bij de tachtigste verjaardag van de gelouterde Jean werd dit door de burgemeester van Maastricht aan hem uitgereikt. Het is in de Maastrichtse boekhandel en bij onze webshop verkrijgbaar (www.mathieu-niel.nl).


Bijzondere Geluiden                                  

Na de succesvolle uitvoering van het Russisch-Oekraïens ensemble op 27 december 2015 werd deze reeks in 2016, alleen gevolgd door een muzikale presentatie in samenwerking met gitarist Joep van Leeuwen, die Jazzica werd genoemd. Een tiental composities van studenten van het Conservatorium van Maastricht werden in een zogenaamd cross-over programma gepresenteerd door een 25 tal uitvoerende musici. Door Jean Mommers is er een audio-opname gemaakt, waarover de Stichting Maniel beschikt. Doordat de Maniel capaciteit aan andere projecten werd besteed, konden er verder geen Bijzondere Geluiden uitvoeringen worden georganiseerd.


Bijzondere Tango Yvonne

Op initiatief van Alois Broeke uit Breda is tango Yvonne genoteerd voor concert(draai)orgel. Nu wordt de tango gespeeld op ‘de Schuyt’ in museum Utrecht, op het grootste Europees orgel in het museum Haarlem en op ‘Auke’ te Wetteren, België. Bij de presentaties in de Nederlandse orgelmusea was de familie Niël te gast. 

 

Belangrijkste doelen

Voor Maniel waren in het verslagjaar belangrijk: de reconstructie van de operette Donna Marguerita en de opstart van de operette uitvoeringen.

 

Reconstructie

Uit gevonden archiefstukken kon door Jean Lambrechts een perfecte pianoconductor versie worden gearrangeerd. Deze is door Frans Vermeulen digitaal in een songboek opgetekend. Het songboek is een uitgave van de Stichting Maniel en verkrijgbaar via onze webshop 

www.mathieu-niel.nl


 

Opstart uitvoeringsproject

Er is een organisatie in het leven geroepen, een  kader aangesteld met regisseur Frans Meewis aan het hoofd en Alice Hendriks als muzikaal verantwoordelijke. Aan Manuel Speth is opdracht verleend voor het koor en orkest arrangement van de operette. Er werd samen met Math Stroes een begroting opgesteld. Koos Consten volgde de voortgang namens Maniel. Een en ander ligt vast in de begeleidende stukken. De repetities bij 6211 Kunstkwartier werden eind november afgesloten met een koorpresentatie, waarbij vanuit Frankrijk Marie Jean Duyzings, weduwe van Martin, aanwezig was.                                      

E.N. 14-3-17