Stichting Maniel

  

        Planning van activiteiten voor 2017 en 2018

 


Donna Marguerita 

Bij de reconstructie en bewerking van het erfgoed, de operette Donna Marguerita van de Maastrichtenaren Martin Duyzings en Mathieu Niël, blijkt dat dit van bovengemiddelde muziekkwaliteit is.  Voor de komende jaren is het streven van de Stichting Maniel om deze unieke operette vast te leggen in muziekarrangementen, liedteksten en in varianten van libretto’s. Maar ook om haar bespeelbaar te maken voor artistieke uitvoerders, zowel uit de regio Zuid-Limburg, als daarbuiten. De aanzet wordt gegeven door in Juni 2017 een operetteproject onder eindverantwoording van Maniel zes keer op te voeren in Maastricht. Langs die weg is voor iedereen een eerste kennisname van Donna Marguerita mogelijk.

De entreegelden voor de geplande theatervoorstellingen en de opbrengst van de verkoop van de videoregistratie zullen niet toereikend zijn om de kosten te dekken. Het tekort zal aangevuld moeten worden door fondsenwerving en particuliere bijdragen.           

Vermoedelijk zullen de met de operette Donna Marguerita samenhangende activiteiten nog twee jaren aanhouden. Er valt te denken aan het verspreiden van het cultuurgoed, bijvoorbeeld via vertoningen van de videoregistratie op een lokale televisiezender of kleinschalige zanguitvoeringen.


Muziek sociaal                                       

Een ’nieuwe Nederlandse’ uit Oost-Europa wordt gesteund met zangonderricht, zodat zij

via deelname aan een project zanggroep, beter kan integreren. Aan een vluchteling gezin wordt een piano ter beschikking gesteld voor muzikale talentontwikkeling van een gezinslid.

 

Muziek gerelateerde activiteiten                        

Er wordt nagegaan hoe de stichting met eigen mankracht speciale muziekuitvoeringen van een componist /docent kan ondersteunen.


Overig cultureel 

De stichting Maniel is gevraagd om het archiveren van Maastrichtse volkswijsjes uit de laatste 150 jaren mee te organiseren. Maniel zal medewerking verlenen aan lokale televisie-uitzendingen over historische feiten uit de Maastrichtse muziekgeschiedenis.


December 2016.